You are hereВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТЕХНІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТЕХНІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ


Н.Ю. Дроздович
Національний технічний університет України «КПІ»
 
В Інтернеті існує потенціал, щоб надати студентам, які вивчають іноземні мови, а особливо англійську, величезні ресурси так як аутентичне письмо, аудіо, і відео матеріалів, що є допоміжним матеріалом освоєння мови, який доповнює навчання в аудиторії. Викладачі можуть заохочувати, запропонувати широкий спектр матеріалів для студентів в поза аудиторний час як додаткову самостійну роботу. В умовах глобалізації робочою мовою все більш стає англійська.
Величезна популярність соціальних мереже, веб-сайтів створила нові можливості для оволодіння студентами англійською мовою. взаємодіяти справжніми способами, яких було раніше важко досягти. Досягнення в технології означають, що сьогодні, студенти можуть легко спілкуватися з іншими студентами на практиці, яка допомагає сприяти опануванню мови і мотивації. З появою сайтів соціальної мережі, потокового відео, веденням блогу, підкастами і wikis, сьогоднішні класи увійшли до революції, в якої є технологія в її серцевині. Вони відомі як технології Web 2.0,які визначені як “заяви і послуги, які полегшують колективну дію і соціальну взаємодію онлайн з багатим обміном мультимедійною інформацією і розвитком сукупного знання”. Таким чином, завдання, які використовують інтерактивність Веб 2. 0 соціальних мереж, можуть значно підняти потенціал студентів, щоб значно стимулювати їх інтерес до вивчення мови.
Одна з головних причин величезної популярності соціальних мереж це підтримка і розвиток стосунків онлайн. Це одна з форм вираження, взаємодії і побудови співтовариства. Зростаюче число викладачів та студентів використовують ці мережі, щоб спілкуватися за межами аудиторії.
Існує безліч різновидів які дозволяють контактувати в соціальних мережах, наприклад, аудіо та відео конференц-зв'язок, бесіда і миттєвий обмін повідомленнями.
На кафедра англійської мови професійного спрямування НТТУ «КПІ» вже кілька років поспіль ведеться робота зі впровадження Інтернет технологій в процес викладання іноземної мови. На сайті електронного навчання викладачі мають власні сторінки, на яких викладені всі матеріали, які стосуються навчання, а саме літературу, програми навчання, рейтинг оцінювання студента, іншу інформацію.
В 2011 році 13 грудня волонтерами американського корпусу миру проводилась в режимі он лайн конкурс з письмової роботи по написанню нарису на тему «Як ти проводиш один день 13-го грудня».[3]В цьому проекті брали участь три студента ФАКС. Вони написали ці нариси і в режимі он лайн на веб-сайті цього конкурсу. Їх нариси були викладені на сайті, куди можна було зайти і ознайомитись з ними.
В 2011 році з 21 листопада по 21 грудня американська компанія «Urban Planet Mobile» проводила конкурс в проекті з «англійська мова письмово».[4]
Ця навчальна організація по дистанційному вивченню англійської мови тестувала інноваційну програму, яка використовувала програми з штучним інтелектом для оцінки написання нарисів англійською мовою. Це був у своєму роді перший впроваджений проект в світі. Ця компанія розробила такий курс навчання в режимі онлайн на своєму веб-сайті, який заощаджує час для іншої роботи викладачів англійської мови в усьому світі.
Кожен студент, який брав участь в цьому проекті, отримав пароль та логін для входу на сайт і мусив обов’язково вказувати назву учбового закладу та призві ще викладача, який викладає англійську мову. Студенти могли написати чотири нариси, на задану тему в режимі он-лайн. У цьому проекті 16 студентів взяли участь та написали 24 нариси. [6]
Соціальні і професійні мережі створили новий рівень придатності учасників навчального процесу в Інтернет. Чисельні контакти викладачів, зокрема англійської мови, створюють сприятливий грунт для участі студентів в різноманітних навчальних заходах в тому числі міжнародних.
Особливо цінним виявляється той факт, що запрошення взяти участь в заходах надходять від викладачів, які є носіями мови, незалежно від країни перебування. Такі контакти істотно збагачують не тільки лексичний запас студентів, але й сприяють їх міжкультурній інтеграції в умовах сучасного глобалізованого світу. Наведемо декілька прикладів:
eLearning Global Network
Learning English Online
Learning Management System Administrator/Technology Trainer
Література:
1.                  Robert Godwin-Jones “Web Course Design and Creation for Language Learning” / Robert Godwin-Jones // Journal CALICO ─ 1999. ─ Vol 17, №. 1─ p.43-56
2.                  Heidi Shetzer English through Web Page Creation / Heidi Shetzer, Mark Warschauer. — University of Michigan Press. 2001. — p.1-9
3.                   [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – adayinthelifeofukraine.wordpress.com
4.                   [Электронный ресурс]. – Режим доступа. –
writeassistance.com
5.                   [Электронный ресурс]. – Режим доступа. –
https://sites.google.com/site/nataliiateacher/
6.                  Дроздович Н.Ю. Практика використання Інтернет ресурсів в позаудиторній науково-технічній творчості студентів / Дроздович Н.Ю. ─ ІІІ Міжнародна наукова конференція «Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології» ─ 2013 ─ С.37-40.
 

Побудовано на Drupal, відкритій системі керування контентом