You are hereСАМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ ВІДЕОМАТЕРІАЛУ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ ВІДЕОМАТЕРІАЛУ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ


А.С. Нипадимка
Національний технічний університет України «КПІ»
 
Система сучасної освіти передбачає вивчення багатьох дисциплін за короткий період. Ще десять років тому не були так сильно розвинені комп’ютерні технології, і предметів, пов’язаних з їх вивченням було набагато менше. Із збільшенням кількості дисциплін з вивчення сучасних інформаційних технологій все менше годин залишається на вивчення гуманітарних наук, зокрема іноземних мов, знання яких є надзвичайно важливим для отриманні престижної роботи і подальшого кар’єрного росту.
Зазвичай студенти немовних спеціальностей мають дві академічні години іноземної мови на тиждень. Такої кількості вистачає лише для підтримання певного мовно-комунікативного рівня, новий матеріал засвоюється дуже повільно і мало ефективно. З метою покращення мовних навичок студентів потрібно розроблювати такі пакети для самостійного опрацювання, які можуть слугувати інструментом для комбінованого засвоєння всіх мовних навичок: аудіювання, читання, письма, говоріння.
Пакет завдань для домашнього опрацювання може складатись з відео файлу та вправ до нього. Відео файл повинен бути хорошої якості тривалістю не більше п’яти хвилин, оскільки метою завдання є набуття якомога більшої кількості комунікативних навичок за досить короткий термін. Сучасні технології дозволяють легко знайти відео файл доступний для завантаження. Всесвітня мережа пропонує нам широкий асортимент матеріалів як для засвоєння граматики так і для вивчення лексичного матеріалу. Пошук файлу, що буде відповідати темі та меті певного кредитного модулю – досить довготривалий процес, оскільки Інтернет доступний всім, і відеоматеріали, що завантажують користувачі досить часто не відповідають мінімальним умовам, таким як хороша якість, чітка вимова без неналежного акценту,інформативність. Тому, краще звертатись до всесвітньо відомих та надійних джерел, таких як BBC, NationalGeographic, Discovery.
Пакет завдань для самостійного опрацювання може вміщувати завдання на:
1.                Засвоєння лексичного мінімуму.В пакет завдань на вивчення нового лексичного мінімуму можуть входити перелік нових лексичних одиниць, що використані в відео файлі та вправи на його засвоєння. Спочатку слова можна прочитати та перекласти, знайти їх в відео матеріалі та прослухати декілька разів як їх правильно слід вимовляти. Перевага в індивідуальному перегляді в тому, що кожен студент може прослуховувати стільки разів, скільки вважає за потрібне, враховуючи власні здібності сприйняття та запам’ятовування інформації. Лексичні одиниці вжиті в відео сприймаються на фоні контексту, що робить їх не просто абстрактними поняттям. Вони візуалізуються і, таким чином, легше затримуються в пам’яті. До розробки вправ на засвоєння лексичного матеріалу можна додати такі вправи як: з’єднайте слова з їх значеннями, розв’яжіть кросворди, з’єднайте словосполучення та складіть з ними речення, поясність значення терміну своїми словами, з’єднайте слова з їх перекладом, вставте слова в пропуски, напишіть ряд асоціацій до поняття та інші. Вправи на засвоєння лексики краще виконувати до опрацювання відео, оскільки це полегшує процес його розуміння та подальшої обробки.
2.                Розвиток комунікативних навичок.Оскільки студент опрацьовує файл самостійно, він/вона не може обговорити його. В такому разі для набуття комунікативних навичок можна використовувати такі вправи як: прослухайте текст та напишіть переказ, висловите свою думку у вигляді твору, опишіть що вас найбільше вразило або яка інформація стала для вас новою, напишіть свою рецензію на переглянутий матеріал. За допомогою таких завдань студенти краще готуються до обговорення певного матеріалу на занятті. Вони приходять уже зі знанням лексики, зі сформованою власною думкою і працюють краще та більш ефективно, ніж експромтом. Ці вправи також дуже важливі для розвитку творчих здібностей.
Також до розвитку комунікативних здібностей можна віднести такі завдання як: перегляньте відео файл та складіть до нього запитання. Потім в групі вони можуть задавати ці питання один одному. Це також дуже корисно для перевірки граматики, оскільки дуже часто студенти не можуть граматично правильно створити запитання.
3. Засвоєння граматики. До кожного відео ролику можна розробити прості вправи на засвоєння того граматичного матеріалу який прикріплений до певної теми. Наприклад якщо студенти вивчають на заняттях умовні речення, можна попросити їх виписати приклади умовних речень, які вони почують під час перегляду файлу та зазначити їх типи. Або, наприклад, якщо вони вивчають модальні дієслова, можна їх також виписати та вказати яке значення має кожне дієслово. Це надзвичайно корисно, оскільки при вивченні граматики студенти сприймають все дуже абстрактно. Вони не розуміють що такі складні граматичні аспекти як герундій, пасивний стан, модальні дієслова дуже часто вживають в розмові, і від правильного їх сприйняття та трактування залежить суть сказаного або написаного. Таким чином, вони можуть перенести суху теорію в практику та зрозуміти наскільки важливим є вивчення граматики. У студентів розвивається відчуття мови, тобто вони сприймають складні граматичні конструкції на інтуїтивному рівні і в результаті цього вони можуть вільно володіти мовою, не замислюючись над кожним реченням.
         Використання відео дуже важливе, оскільки воно дає можливість сприймати інформацію не лише за допомогою слуху, а й за допомогою зору. Зорове сприйняття дає набагато кращі результати при запам’ятовуванні нового матеріалу та при повторені старого.
Розробка пакетів завдань до відео файлів вимагає значних затрат часу та сил викладача, але це дає дуже хороші результати. Під час розробки завдань викладач також само розвивається, має змогу вивчати щось нове та цікаве, те що пов’язано зі спеціальністю студентів. Для студентів самостійне опрацювання дає можливість збільшити кількість часу на вивчення іноземної мови, та спонукає їх мислити та розвивати творчі здібності. Це чудова можливість набути навички за короткий термін. Також важливим є те, що опрацювання відео матеріалу студенти сприймають як розваги, ігри та відпочинок. Вивчати щось відпочиваючи – це чудовий спосіб засвоєння матеріалу та проводження вільного часу з користю. 

Побудовано на Drupal, відкритій системі керування контентом