You are hereАКТИВІЗАЦІЯ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ВНЗ

АКТИВІЗАЦІЯ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ВНЗ


Н.С. Нікітіна
Національний технічний університет України «КПІ»
 
Вивчення іноземної мови завжди починається з азів – ми починаємо вивчати перші слова, а потім вивчати культуру, особливості та соціальні аспекти країни, мова якої вивчається. Набравши певний лексичний запас, ми починаємо з'єднувати ці слова в речення та висловлювати свої думки і почуття на іноземній мові. Тут вже активно вводиться вивчення граматики іноземної мови.
В ідеалі абітурієнти вступають до вищих навчальних закладів вже з якимось мінімальним словниковим запасом іноземної мови. Але, по-перше, цей словниковий запас залишає бажати кращого, а, по-друге, він несе загальномовний характер. На сьогоднішній день вже абсолютно зрозуміло, що знання іноземної мови є не тільки перевагою майбутніх професіоналів, а й життєвою необхідністю для конкурентноздатного просування на ринку праці (сьогодні мова йде вже навіть про знання не однієї іноземної мови).
Висококваліфікований випускник вищого навчального закладу повинен не тільки добре знати всі аспекти своєї спеціальності, а й уміти вільно висловлювати свої ідеї та думки як рідною, так і іноземною мовою. Також важливим є вміння вести діалог і підтримувати бесіду чи дискусію по темі і багато іншого. Відповідно, в цьому випадку рівень знання іноземної мови залежить від лексичного запасу в даній сфері діяльності.
Природно, існують класичні методи розширення та удосконалення словникового запасу. По-перше, мнемотехніка - "сукупність спеціальних прийомів і способів, що полегшують запам'ятовування потрібної інформації і збільшують обсяг пам'яті шляхом утворення асоціацій (зв'язків)". [3] З одного боку це прекрасний метод заучування нової лексики, але, з іншого боку, мнемотехніка може і не дати позитивний результат при підміні осмисленого (логічного) запам'ятовування механічним завчанням. Цей метод особливо добре підходить у випадку запам'ятовування складних, абстрактних, невідомих слів, коли значення можна прив'язати до конкретного яскравого візуального або звукового образу.
Існує досить цікавий і ефективний метод заучування іноземних слів. Метод “Поліглот”. Цей метод допомагає швидко і якісно запам'ятовувати не тільки окремі слова, автор даного методу рекомендує запам'ятовувати тематичні групи слів. Що дуже актуально для студентів немовних спеціальностей. Студенти можуть розширювати свій словниковий запас, запам'ятовуючи не тільки окремі слова, а об'єднуючи їх тематично і пов'язуючи з конкретним предметом своєї спеціалізації або професійної спрямованості.
"Метод "Поліглот" являє собою послідовність розумових дій та операцій, які формують навик запам'ятовування.
Метод «Поліглот» (для самостійного запам'ятовування англійських слів):
1. Уявити переклад слова.
2. До вимови підібрати співзвучне російське слово.
3. З'єднати образ перекладу з образом співзвучного слова.
4. “Сфотографувати” іноземне слово.
5. Написати іноземне слово.
6. Перевірити якість зорового запам'ятовування.
7. Записати на картку для подальшого повторення.
Оскільки студенти, прийшовши до вищого навчального закладу, вже мають певний рівень знань іноземної мови і, відповідно, певний словниковий запас, то одним з успішних методів збільшення професійного словникового запасу є метод складання розповіді або усної теми. Ознайомившись та вивчивши певну тему іноземною мовою студенти для більш успішного запам'ятовування лексики даної тематики або лексичної теми можуть виконати наступне завдання. Прочитавши текст (або кілька текстів) і виконавши до нього (або до них) певний набір лексичних, граматичних, усних і письмових завдань, для запам'ятовування пройденої лексики вони можуть скласти тему (розповідь, анотацію та інше) іноземною мовою. Викладач може дати студентам певний набір слів (найчастіше з тексту або лексичної теми) і попросити їх скласти тему. По-перше, на молодших курсах це може бути усна тема, а на більш старших курсах - письмове завдання у вигляді твору, есе , або анотації. По-друге, дуже часто таке завдання може бути заключним у групі вправ до тексту і мати чітко сформульовану задачу:
Pick up the key words from the text 'Heat Treatment of Steel' . Make up your own sentences with these words.
або
Pick up the key words from the text 'Heat Treatment of Steel'. Write an abstract to the text 'Heat Treatment of Steel'.
або
Pick up the key words from the text 'Heat Treatment of Steel'. Give a short report on the following topic.
Величезним плюсом такого методу є те, що студенти, пройшовши лексичну тему, мають можливість проявити свою індивідуальність та унікальність. Крім того, це буде цікаво всій групі студентів - оскільки це не просте зубріння, а надання різноманітної інформації по темі. Студенту буде корисно і цікаво не тільки розповісти свою тему, а й послухати інших студентів. А також виконуючи таке завдання, студент повинен використовувати не тільки знайому лексику, а й іноді вставляти нові, незнайомі слова (найчастіше дієслова ), що ще збільшує кількість лексичних елементів, які запам’ятовуються.
Слід згадати метод карток і метод маркувань. Метод карток має на увазі заведення певної кількості карток з іноземними словами з одного боку і перекладом на рідну мову з іншого боку. Цей метод дуже зручний, оскільки студенти можуть брати з собою ці картки в будь-яке місце і повторювати (вчити) слова в будь-який вільний і зручний час. Так, вивчивши певний набір слів, студенти можуть відкладати картки з вже вивченими словами і додавати в міру необхідності нові картки. Також, якщо студенти забули певні слова і їх переклад, то вони (студенти) завжди можуть повернути вже відкладені картки в пачку.
Метод маркувань - це використання стікерів з написаними на них іноземними словами. Стікери використовуються найчастіше без перекладу, а просто наклеюються на сам предмет. Недоліком даного методу є те, що з його допомогою найбільш ефективно можна вивчити слова домашнього побуту (кімнати і кімнатні предмети, ванну і те, що там знаходиться, а також кухню і її "наповнення"), але це не дуже підходить для вивчення вузько спеціалізованої професійної лексики.
Читання є чудовим способом поповнення, розвитку та збільшення словникового запасу. У текстах ви зустрічаєте незнайоме слово, перекладаєте його і запам'ятовуєте. Що не менш важливо, так це те, що ви запам'ятовуєте не тільки окреме слово, але і його лексичне оточення (ви відразу можете вивчити ціле словосполучення). Але оскільки мова йде про збільшення спеціалізованого, професійного словникового запасу, то й література повинна бути відповідною.
Один з найбільш давно використовуваних методів запам'ятовування іноземних слів є повторення. Людина бере незнайоме іноземне слово і повторює його декілька разів. У цьому випадку можна запам'ятовувати окремо взяте слово, словосполучення або групу взаємопов'язаних між собою слів. Використовуючи цей метод дуже важливо робити паузи або перерви, під час яких новий матеріал (лексичні одиниці) "записується" мозком в довгострокову пам'ять.
Доступний і універсальний на сьогоднішній день метод поповнення лексичного запасу – це перегляд відео (фільми, мультфільми, серіали, телепередачі, новини та інше) іноземною мовою. По-перше, студенти слухають безпосередньо носія мови (чудова можливість підкорегувати свою вимову). По-друге, перегляд відеоматеріалу дає можливість ознайомитися з сучасною "живою" мовою, яка змінюється щодня і з сучасними і "модними" зворотами. Крім того, в цьому випадку студенти паралельно із звуковим рядом бачать відео супровід, що робить інформацію більш наочною, доступною і цікавою. Застосовуючи цей метод, слід враховувати, що навряд чи студентам технарям буде корисний для професійного вдосконалення перегляд мультфільму "Tom & Jerry" або серіалу "Friends". Але на сьогоднішній день існує сила-силенна науково-пізнавальних передач для практично всіх галузей науки та промисловості.
Крім того, можна запам'ятовувати нову лексику, вивчаючи пісні іноземною мовою, але це не дуже актуально і своєчасно для студентів вищих навчальних закладів. Хоча, з іншого боку, зі студентами молодших курсів можна вивчити тематичну святкову пісню, тим самим урізноманітнити і збагативши не тільки словниковий запас студентів, а й сам процес вивчення іноземної мови.
Без сумніву, в епоху інформаційних технологій буде актуально і своєчасно використання комп'ютерних програм для запам'ятовування лексики іноземною мовою. Ці програми цілеспрямовано розроблені для розширення і поглиблення вашого словникового запасу як загальномовного, так і вузько спеціалізованого (Lingvo, LM Bomber, OpenBook, MyNewWords, EZ MemoBooster).
Звісно, слід згадати й мультимедійні технології, за допомогою яких можна розробляти чудові, наглядні, яскраві, цікаві та корисні вправи для запам’ятовування нової лексики чи удосконалення та практики використання вже вивченої лексики. Можливо розробляти тематично та лексично пов’язані вправи за допомогою програми PowerPointчи будь-яких інших програм. Тут можна подавати не лише слова самі по собі, а й ще підкріплювати це все малюнками, схемами, діаграмами та іншим. У студентів одразу відбувається візуальне запам’ятовування та створюється образ (малюнок) до певного слова.
В ідеалі, для успішної активізації словникового запасу іноземною мовою студентів немовних вищих навчальних закладів можна на основі одного професійно спрямованого тексту розробити цілий комплекс вправ на вивчення та запам’ятовування нових лексичних одиниць. В перед-текстових завданнях можна одразу подати ключові лексичні одиниці, які студенту треба буде знати після вивчення даної теми. Такізавданняформулюютьсянаступнимчином:
Before reading the text pay attention to…
або
Guess the meaning of the following words
В після текстових вправах завдання вже подається з розрахунком на вивчення та повторення нового матеріалу:
Find in the text equivalents to the following words and expressions
або
Translate into Ukrainian the following words and word combinations
або
Memorize the following words and word combinations
Існує безліч методів та засобів подачі нового лексичного матеріалу. Викладач підбирає різні форми та методи, а студент обирає зручний для себе спосіб вивчення нових іншомовних слів та лексичних одиниць.
Література:
1.                Васильева Е.Е., Васильев В.Ю.Superпамять. Секреты запоминания неправильных глаголов английского языка. - Издательство: Астрель, 2006. – 224 с.
2.                Е.Е. Васильева | Englishпамять. Секреты полиглота: Как без труда запомнить 5 языков. – М.: АСТ, 2008. – 632 с.
3.                Станислав МатвеевФеноменальная память. Методы запоминания информации. — М.: Альпина Паблишер, 2013. — 160 с. 
 

Побудовано на Drupal, відкритій системі керування контентом